Sähköiset palvelut

Mikäli olet asukkaana, osakkaana tai hallituksen jäsenenä isännöimässämme taloyhtiössä, on sinulla käytössäsi runsas määrä erilaisia sähköisiä palveluita.

Taloyhtiön sivuilta https://asukas.hausvise.fi/ löytyvät mm. taloyhtiön tiedotteet, taloyhtiön dokumenttipankki sekä yleishyödyllinen asumisen tietopankki. Sivujen kautta voi tehdä huoltopyynnön, autopaikka- ja saunavarauspyynnön, muutostyöilmoituksen sekä lähettää viestejä isännöintiin. Oma talous -osiosta voi tarkistaa omien laskujen ja maksujen tilanteen. Mikäli taloyhtiössä on etäluettavat vesimittarit, voi sivuilla tarkastella oman huoneiston vedenkulutusta kuukausitasolla ja verrata kulutusta aiempiin kuukausiin ja vuosiin. Kulutus esitetään selkeinä pyramideina kylmän ja lämpimän veden kulutus eroteltuna.

Asukkaat ovat kokeneet helppona saunavuoron varauspyynnön teon taloyhtiön sivujen kautta. Vapaat ja varattavissa olevat saunavuorot näkyvät sivuilla ja varaaja voi valita vuoroista itselleen sopivimman. Samoin kiireettömän huoltopyynnön teko onnistuu taloyhtiön sivujen kautta mihin kellonaikaan tahansa. Huoltopyyntöön voi tarvittaessa liittää kuvan ja tehty huoltopyyntö näkyy omilla sivuilla, jolloin sen edistymistä voi seurata. Työn valmistuttua huoltopyyntöön tallennetaan huollon toimesta aina työseloste.

Osakkailta on tullut kiitosta muutostyöilmoituksen teon helppoudesta ja nopeudesta. Omien sivujen kautta tehtynä ilmoituksen teko ei vaadi erillisen paperilomakkeen täyttöä ja ilmoituksen käsittelyn etenemistä voi seurata.

Taloyhtiön sivuilta löytyy runsas määrä sivujen käyttäjän (asukas, osakas, hallituksen jäsen) roolin mukaisia dokumentteja, kuten taloyhtiön yleisiä ohjeita ja sääntöjä, pöytäkirjoja, sopimuksia jne.  Menestyksekkään hallitustyön kannalta on tärkeää, että taloyhtiön materiaali on mahdollisimman helposti ja kattavasti hallitusten jäsenten saatavilla. Asukkaiden saatavilla olevat taloyhtiön yleiset ohjeet ja säännöt puolestaan lisäävät omalta osaltaan asumisviihtyvyyttä ja -turvallisuutta.

Taloyhtiösivujen lisäksi suosimme sähköisiä kokouspalveluita, mikäli sähköiselle kokoukselle ei ole esimerkiksi laista tai yhtiöjärjestyksestä johtuvasta syystä estettä. Osakkaat ja hallituksen jäsenet ovat kokeneet hyvin mielekkääksi mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon paikasta riippumatta; vaikkapa kotoa, mökiltä tai lomamatkalta.