Tietosuojaseloste

Tietosuoja Isännöinti Eliel Oy:n sähköisissä palveluissa (isannointieliel.fi, hausvise.fi)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Isännöinti Eliel Oy
Y-tunnus: 2865650-3
Osoite: Raatihuoneenkatu 27
Postinumero: 13100
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
Puhelinnumero: 0201 227 900
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@isannointieliel.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Isännöinti Eliel Oy
Nimi: Marko Hellevaara
Osoite: Raatihuoneenkatu 27
Postinumero: 13100
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
Puhelinnumero: 0201 227 903
Sähköposti: marko.hellevaara@isannointieliel.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Isännöinti Eliel Oy
Nimi: Marko Hellevaara
Osoite: Raatihuoneenkatu 27
Postinumero: 13100
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
Puhelinnumero: 0201 227 903
Sähköposti: marko.hellevaara@isannointieliel.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Isännöinti Elielin asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään sopimussuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä palveluiden tuottamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää lisäksi asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan sekä myynti- ja markkinointitarkoituksiin. Käsittely perustuu näissä Isännöinti Elielin ja asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sekä rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Asiakasrekisteri pitää sisällään myös asiakirjatilaukset niiden sisältämisen henkilötietoineen. Näitä tietoja ovat asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä laskutustiedot. Lisäksi näihin tietoihin liitetään tieto siitä, minkä asiakaskohteen ja tilan tietoja edellämainittu asiakirjatilaus koskee. Lisäksi asiakirjatilaus pitää mahdollisesti sisällään valtuutustiedon kyseisen asiakirjan tilaukseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen tai henkilön nimi, Y-Tunnus tai henkilötunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Postiosoite, Asema tai valtuutus.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakassuhteen sekä asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi) sekä muilta palveluntarjoajilta (esim. Suomen Asiakastieto Oy). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.